KUA3 – Københavns Universitet

KUA3 - Udbygning af Søndre Campus

Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet opfører nu KUA3.
KUA3 bliver hjemsted for Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, en del af Symbion samt IVA
(Det Informationsvidenskabelige Akademi) – et institut under Det Humanistiske Fakultet.

Københavns Universitet Amager - i daglig tale kaldet "KUA", blev opført midt i 1970erne som en midlertidig bebyggelse for at løse pladsproblemerne i det dengang hastigt voksende universitet.

I 2002 begyndte en fornyelsesproces af KUA, som udføres over tre etaper. Denne sidste etape "KUA3", afslutter hermed fornyelsen af hele Søndre Campus.

KUA3 vil stå færdigt primo år 2017 og bygningskomplekset vil blive på 46.500 kvadratmeter.